Informace pro zákazníka

Vážení zákazníci

vítáme Vás na webových stránkách společnosti Moosbacher Praha s.r.o.. Tyto stránky slouží kromě aktivního e-shopu pro konečné spotřebitele i všem našim obchodním partnerům k poskytování mimo jiné i technických informací o našich výrobcích.

Najdete zde např. databázi bezpečnostních listů, dle zákona 350/2011 Sb.,o chemických látkách a chemických směsích a evropské Směrnice č. 1999/45/ES (DPD) v platném znění  /týká se kosmetiky na nohy a prostředků k ošetřování obuvi/.

Prohlašujeme, že firma Moosbacher Praha s.r.o. je dle zákona o obalech č. 477/ 2001 Sb., v platném znění na základě smlouvy č. EK-F00021241 uzavřené s autorizovanou společností EKOKOM a.s. zapojena do systému využití odpadu z obalů a zajištění zpětného odběru. Prohlašujeme, že veškeré obaly firmy Moosbacher Praha s.r.o. splňují požadavky stanovené v § 3 a 4 zákona o obalech č. 477/2001 Sb., v platném znění a veškeré obalové prostředky splňují požadavky stanovené v § 4 zákona o obalech č. 477/2001 Sb., v platném znění. Tato prohlášení najdete v poznámce každého dodacího listu. Budete je možná někdy později potřebovat pro případnou kontrolu státními kontrolními orgány!

Potřebujete poradit?

MOOSBACHER PRAHA S.R.O.
Čermákova 9
120 00 Praha 2

IČO: 41190386
DIČ: CZ41190386

Tel: +420 224 251 587
E-mail: info@moosbacher.cz