Reklamační podmínky

1) Výměna nebo vrácení zakoupeného zboží na e-shopu

V případě, že objednané zboží  z e-shopu nevyhovuje /např. velikostí, materiál, apod/, má kupující právo na jeho výměnu za jiné nebo na jeho vrácení.

Podmínky pro výměnu nebo vrácení  zboží jsou následující:

Zákazník informuje prodávajícího nejpozději do 14ti dnů (určující je datum odeslání) od převzetí zásilky  o výměně či vrácení zakoupeného zboží na e-mail info@moosbacher.cz nebo telefonicky na čísle +420 224 251 587 nebo +420 602 328 238

Zákazník odešle nevyhovující zboží  doporučeně (ne dobírkou) na níže uvedenou adresu a to nejpozději do 14ti dnů od jeho obdržení:

                                                                            FTZ s.r.o., Ekologická 275, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zboží nesmí jevit jakékoliv známky opotřebení či znečistění a musí být zasíláno v originálním (původním) obalu, se všemi etiketami od výrobce a s kopií dokladu o koupi zboží (faktura) v internetovém obchodě.

Jakmile bude zboží doručeno a veškeré výše zmiňované podmínky budou náležitě splněny, prodávající provede jeho výměnu nebo vrácení peněz.

Vrácení peněz zákazníkovi probíhá do 7 dnů formou převodu na jeho bankovní účet, jehož číslo kupující sdělí prodávajícímu bez zbytečného odkladu na e-mail info@moosbacher.cz

Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil v souvislosti s reklamací a dodáním zboží přepravcem zpět na sklad prodávajícího.

2) Záruka na zboží

Reklamace a záruka zboží se řídí příslušnými ustanoveními novely občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.a zákonem na ochranu spotřebitele. Záruční lhůta na zboží objednané a zakoupené prostřednictvím e-shopu na www.moosbacher.cz je zákonem stanovena na dobu 24 měsíců od data dodání zakoupeného zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

  +  poškození zboží, které vzniklo během přepravy

  + poškození zboží, které vzniklo v důsledku jeho běžného  opotřebení

  + poškození zboží, které vzniklo v důsledku nesprávného použití

  + neschopnost zákazníka doložit původ zboží daňovým dokladem

3) Reklamace zboží a její vyřízení

Zákazník při zjištění vady výrobku zakoupeného na e-shopu bez zbytečného odkladu odešle reklamované  zboží spolu s dokladem o koupi  doporučeně (ne dobírkou) na níže uvedenou adresu:

                                                                               FTZ s.r.o., Ekologická 275, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30ti dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se obě strany nedohodly jinak. Pokud nebude zákazníkem uplatněná reklamace prodávajícím odmítnuta z důvodu její neoprávněnosti ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a zákona na ochranu spotřebitele, budou oprávněné reklamace kupujícího  dle jeho volby vyřešeny následujícími způsoby:

  + výměnou výrobku za bezvadný

  + bezplatnou opravou

  + vrácením kupní ceny na účet kupujícího, jehož číslo kupující sdělí prodávajícímu bez zbytečného odkladu na e-mail info@moosbacher.cz

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontaktní údaje prodávajícího:  +  adresa pro písemné doručování: Moosbacher Praha s.r.o. Čermákova 9, 120 00 Praha 2,

                                                             +  adresa pro vrácení zboží a reklamace: FTZ s.r.o., Ekologická 275, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

                                                             +   adresa elektronické pošty: info@moosbacher.cz, telefon+fax  224 251 587, mobil 602 328 238

V Praze dne 7.7.2021