Snadné cviky pro namáhaná a bolavá chodidla

Věděli jste, že na procvičení a protáhnutí bolavých nohou vám stačí pouhých 10 minut? Připravili jsme pro vás sérii jednoduchých a efektivních cviků, které pomohou nejen od bolesti namáhaných chodidel, zároveň fungují jako prevence pro křeče nebo stažené svaly.

Pravidelné cvičení by měli zvážit lidé s plochými chodidly nebo ti, u kterých jejich zaměstnání nebo denní režim vyžaduje častou chůzi nebo stání na nohou. Bolesti chodidel nebo i celých nohou může mít také příčinu v nové nebo špatné obuvi, ze špatného stání nebo chůze, které mimo jiné ochabuje hluboký stabilizační systém v těle.

Cvičení s prsty

Postavte se rovně, bosé nohy dejte od sebe na šířku vašich ramen, prsty směřují dopředu. Uvědomte si celou plochu nohy. Hlavu držte zpříma a při cvičení prodýchávejte celé tělo. Nejprve se postavte na špičky, poté na paty a několikrát zopakujte. Poté zvedněte prsty u obou nohou současně a roztáhněte je do vějíře. Dále pomalu odkládejte prsty zpátky na zem od malíků až po palce. Sérii několikrát opakujte a snažte se skutečně odkládat prsty jeden po druhém.

Píďalka

Postavte se rovně, nohy opět na šířku ramen, prsty směřují vpřed. Rolujte prsty na nohou stejně jako byste je chtěli sevřít v pěst. Střídavě a pomalejší tempem proveďte opakování na každé noze. Dále se zkuste pouze pomocí tohoto pohybu mírně posouvat dopředu. Nejprve jednou a pak i druhou nohou, nikoliv současně. Pata zůstává na zemi.

Houpačka

Postavte se stejně jako u předchozích cviků. Propněte kolena a přeneste váhu na paty. Prsty zvedněte ke stropu a protahujte spodní stranu chodidel. Prodýchávejte a hlavu nechte zpříma. Poté přesuňte váhu na špičky a propněte nárt, nikoliv však do bolestivé polohy. Dbejte na to, abyste nekrčily prsty. Kolena zůstávají propnutá. Polohy střídejte a vždy na několik vteřin v té či oné poloze vytrvejte. Tímto cvikem masírujete plosky nohou, protahujete nárt a současně posilujete kotníky.

Pata – špička

Posaďte se na zem. Využijte celou sedací část svého těla. Narovnejte se v zádech nebo opřete zády o zeď. Hlavou se díváte dopředu, ramena uvolněte dolů podél těla. Prokružte kotníky na jednu i druhou stranu a dále střídejte propnutí špiček s propnutím pat. Při pozici, ve které špičky směřují ke stropu se mimo jiné protahuje Achillova pata a lýtkový sval. Oba cviky několikrát prostřídejte.

Na závěr se ještě můžete protáhnout a to tak, že si kleknete s nárty směřujícími do podlahy. Sedněte si na paty a položte si břicho a hrudník na stehna, hlavu volně položte čelem na zem, ruce uvolněte podél těla dlaněmi vzhůru. Pozice je velmi příjemná a uvolňující. Až budete připraveni vrátit se do vzpřímené polohy, vracejte se pomalu s výdechem od beder až po krční obratle.